Het spiraal

Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen

Ergens achterop onze Mengelmoestuin, verscholen tussen vlieren en rozen hebben we een spiraal in het gras gemaakt. Deze kun je lopen in stilte e/o meditatie. Een spiraal is een vorm die veel in de natuur voorkomt. Het is een groeiwijze. Het is de kern van het ontstaan. Een oervorm waaruit ontsproten is.. En dus verworden tot een symbool van het leven.

Door het spiraal te volgen kun je komen tot je innerlijke kern, een reis naar je innerlijke leven. Door met de klok mee naar binnen te lopen ervaar je het pad naar je zijn. Een reis waarbij je je gedachten, herinneringen en diepste gevoelens kunt laten passeren.

In het midden in de kern aangekomen wordt je gevoed door je bron. Je intuitie en ziel gaan spreken. Hier kun je even rusten bij de lijsterbes en er vervolgens iets achterlaten wat je niet meer wilt of kunt 'gebruiken'..

Tot slot moet je weer de weg naar buiten aangaan. Wat is er naar boven gekomen, wat heb je ervaren? Wat wil je daar bij de stam achter laten ? 

Op de weg terug kun je je bewust worden van het onbewuste. Je geeft het een plek en neemt het vervolgens mee naar je dagelijks leven.. 

Er is elke vrijdagmiddag tussen 13 en 17 hr de mogelijkheid om het spiraal te komen lopen..    
  
Met nieuwe maan gaat de energie naar binnen. Het is geen tijd van feesten zoals met volle maan maar een periode van verstilling. We bezinnen ons en staan stil bij een nieuw begin. De nieuwe maan nodigt je uit om naar binnen te gaan en stil te staan bij wat leeft in jou.
Tijdens de nieuwe maan nemen we de ruimte voor verstilling dmv meditatie, het luisteren naar de drum en het spiraal in stilte te lopen..